Nemůžu si "to" nechat

 

Těhotná žena nemusí hned podstupovat interrupci. Devět měsíců je doba, kdy lze mnoho věcí vyřešit. Pokud se o miminko starat nechceš nebo nemůžeš je zde popis možností, které se nabízejí.

Přímá adopce

Přímá adopce je zákonem umožněna v určitých situacích. Pokud matka čeká dítě o které není schopna se postarat, pak toto dítě může svěřit do péče jiné osoby. Je to osoba, kterou matka zná, důvěřuje jí a vybere si ji. Vůbec se nemusí jednat o prověřené žadatele o adopci. Tato matkou vybraná osoba si teprve dává k soudu žádost o svěření dítěte do adopce. Než-li proběhne soudní řízení a rozsudek nebude právní moci bude to trvat řadu měsíců. Během této doby si matka může vzít dítě kdykoliv zpět a adopci si rozmyslet. Pokud bude v rodném listě uveden otec, či v průběhu doby uzná otcovství, pak i tento otec má právo rozhodovat o osudu dítěte.

Český právní řád umožňuje mamince která chce dát děťátko do přímé adopce si vybrat rodiče kterým děťátko svěří dle svého uvážení, u přímé adopce nemusí figurovat sociální pracovníci, přímou adopci lze dohodnout i bez jejich přítomnosti, i když na internetu a v médiích je často psáno o účasti sociálních pracovníků a úředníku,  je to jenom  volba maminky komu děťátko svěří, tedy pokud nechce svoji situaci řešit klasickým způsobem a dát děťátko na určitý, ale často i neurčitý čas do ústavní péče. Posléze dá maminka svolení a písemnou žádost k místně příslušnému soudu o svěření dítěte vybraným osobám formou přímé adopce. Tuto záležitost může vybavit i právník, takže není nutné se k soudu dostavit osobně.

 

Svěřit dítě do pěstounské péče

Pokud bylo dítě se souhlasem rodičů umístěno v dětském zařízení (dětský domov, kojenecký ústav), dostaví se rodiče na Městský úřad - oddělení péče o rodinu a dítě, kde s nimi bude sepsán protokol o souhlasu se zprostředkováním pěstounské péče dítěti. Rodič se účastní účastní všech jednání před soudem, zůstává mu kromě výchovy dítěte veškerá rodičovská zodpovědnost, má právo se s dítětem stýkat.

Darovat dítě k adopci

Tuto skutečnost je třeba oznámit v porodnici při narození dítěte. Po uplynutí 6 týdnů od porodu je třeba dostavit se na Městský úřad – oddělení péče o rodinu a dítě, kde s Vámi bude sepsán souhlas s osvojením. Tím se dítě stává tzv. právně volné a může mu být okamžitě zprostředkována náhradní rodinná péče – osvojení. Dále už nebudete účastna žádných soudních či úředních řízení.

Babyboxy

Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do babyboxu není trestné a je zcela anonymní. Vyhřívané a ventilované babyboxy jsou opatřené mnohonásobně jištěnou signalizací. Děťátku se dostane veškeré zdravotní péče a sociální pomoci. Náš program je jasný a zřetelný. Máme jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko!
Zakladatelem a předsedou je Ludvík Hess.

Kde najdeš babybox?  Seznam na www.babybox.cz/?p=babyboxy